0
Η σύγχρονη οικονομία με τις πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθεί, εστιάζει στην ενίσχυση...

Read more »

0
Εισήγηση στο Αναπτυξιακό Συνέδριο στο πλαίσιο προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014...

Read more »

0
Δημιουργήστε το αφεντικό σας Επιτελώντας κοινωνικό έργο Με «πρώτη ύλη» την κοινωνική συνείδηση,...

Read more »

0
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί η μεγάλη αξία της κοινωνικής οικονομίας όχι μόνο ως...

Read more »

0
Υπάρχει μια γενική εντύπωση πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη αστάθεια σε...

Read more »

0
Την Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014, από τις 19.00, οργανώνεται εκδήλωση για τον «Πρωτογενή τομέα και την Κοινωνική...

Read more »

0
Ο «Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη» είναι μια εξαμηνιαία έκδοση που έχει ως στόχο να παράσχει στο...

Read more »

Κοιν.Σ.Επ και Ευρώπη

Posted by on July 18, 2014
0
Στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη: για να μην κινδυνεύσουν ένα κοινωνικό πρότυπο...

Read more »

1 2 3 4 5